Prihlásenie pomocou mena a hesla
Používateľ:
Heslo:
Alternatívne prihlasovanie

Prihlásiť sa cez slovensko.skPoužite občiansky preukaz, doklad o pobyte alebo alternatívny autentifikátor.

Prostredníctvom aplikácie môžete:

  • aktualizovať svoje kontaktné údaje pre komunikáciu s úradom
  • zadávať a spravovať svoje projektové námety (aktivity)
  • zadávať a spravovať svoje projektové zámery
  • komunikovať s pracovníkmi úradu

Aktuality Rada partnerstva, RISK
Informácie o systéme RISK

Na prihlásenie použite prihlasovacie údaje, ktoré Vám boli zaslané. Môžete použiť aj elektronický občiansky preukaz štatutárneho zástupcu.
Ak Vaša organizácia nie je v systéme zaregistrovaná, použite najskôr registračný formulár. Všetky obce a mestá sú už v systéme registrované.

V prípade metodických otázok kontaktujte Oddelenie sekretariátu Rady partnerstva: eurofondy2021-2027@psk.sk, 051/ 7081 591, 051/ 7081 597

V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk: psk@e-vuc.sk, 032/ 6510 212